1.Przekatna graniastosłupa prawidłowego czworokatnego o długości 12 cm tworzy z jedną z krawędzi scian bocznych kat 30 oblicz objętość tego graniastosłupa

prosze o dokładne rozwiązanie tego zadania i podanie wzorów


i zrobienie w załączniku jednego zdania

2.Przekroj sześcianu przedstawionego na rysunku jest trójkatem o boku równym 8√2 cm pole powierzchni całkowitej wynosi

2

Odpowiedzi

2010-04-14T19:51:34+02:00
Krawędz a= 6
Pp z wzoru na romb 1/2*6*6= 18
H= ze wzoru a pierwiastka z 3 przez 2 =3 pierwiastki z 3

V=Pp*h
V=18*3 pierwiastki z 3= 54 pierwiastki z 3
2010-04-14T20:00:40+02:00
Zadanie 1
w podstawie kwadrat
D = 12cm
ze związków miarowych w tr. prostokątnym o kątach ostrych 30 i 60 stopni:
d = 12/2 = 6cm (d - przekątna w podstawie)
H = 6√3cm

obliczam a
d = 6
d = a√2
a√2 = 6 |:√2
a = 6/√2
a = 6√2/2
a = 3√2

V = a²H
V = (3√2)²*6√3
V = 9*2*6√3
V = 108√3 cm³

Zadanie 2
bok trójkąta = 8√2cm
bok jest przekątną ściany sześcianu (przekątną kwadratu):
d = a√2 (wzór na przekątną kwadratu)
d = 8√2
a√2 = 8√2 |:√2
a = 8

Pc = 6a²
Pc = 6*8²
Pc = 6*64
Pc = 384 cm³
czyli odp C
1 5 1