Proszę o rozwiązanie dwóch zadań z polskiego.
Objaśnij w 3-4 zdaniach, co oznaczają słowa: Jest moim wyraźnym życzeniem, aby przydzielając nagrody, nie brano pod uwagę narodowości kandydatów. (Chodzi o nagrody nobla). a drugie zadanie jest w załączniku(2 frazeologizmy).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T19:57:53+02:00
Chodzi o to, że nobel chciał aby nagroda nobla była przyznawana za osiągnięcia naukowe a nie za przynależność do jakiegoś narodu. Często zdarza się tak, że różne nagrody międzynarodowe wręczane są nie tyle za osiągnięcia co ze względów politycznych. Ideą Nobla było, aby uniknąć tego typu dyskryminacji, ponieważ nie liczy się narodowość a wkład w dorobek nauki.

Gołąb pokoju - symbol pokoju.
Fajka pokoju - symbol pogodzenia się, pojednania.