Mam trzy zadania z tematu PROPORCJONALNOŚĆ :
1) w firmie transan pracuje o 6 mężczyzn więcej od kobiet i na każde 4 kobiety przypada 5 mężczyzn. Ilu pracowników liczy firma transan? ( analiza, obliczenia, odpowiedź)
2)Odcinek AB podzielono na dwie części w stosunku 2:3. Jedna część jest o 2cm krótsza od drugiej. Jaką długość ma odcinek AB? ( analiza czyli x- to coś tam, obliczenia, odpowiedź)
3) Uczniowie klasy Ib przygotowali na loterię 120 losów, w tym 15 wygrywających. Co czwraty los wygrywa. Ile powinni dołożyć losów, aby spełniała zapowiadane warunki? (analiza, obliczenia, odpowiedź)

PILNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DAJE NAJ!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T22:21:28+02:00
Zad1 w firmie transan pracuje o 6 mężczyzn więcej od kobiet i na każde 4 kobiety przypada 5 mężczyzn. Ilu pracowników liczy firma transan?

liczba kobiet: x
liczba mężczyzn: x+6
stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn: 4/5
stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn:x/(x+6)


x/(x+6) =4/5
5x=4(x+6)
5x=4x+24
x=24


liczba kobiet: x = 24
liczba mężczyzn: x+6 = 24+6 = 30
razem: 24 + 30 = 54

Odp. Firma ma 54 pracowników.zad.2.
długość I części: x
długość II części: x + 2
długość całego odcinka: 2x + 2
stosunek długości I części do II: x/(x+2)
stosunek długości I części do II: 2/3

2/3= x/(x+2)
2(x+2)=3x
2x+4=3x
x=4

długość I części: x = 4
długość II części: x + 2 = 4 + 2=6


długość całego odcinka: 10

Odp. Długość odcinka AB wynosi 10cm.

zad.3
liczba przygotowanych losów: 120
liczba przygotowanych losów wygrywających: 15
liczba losów wygrywających, które należy dorobić: x
stosunek liczby losów wygrywających do wszystkich losów: 1/4
stosunek liczby losów wygrywających do wszystkich losów: (x+15)/(120+x)

(x+15)/(120+x)=1/4
4(x+15)=120+x
4x+60=120+x
3x=60
x=20

Odp. Aby loteria spełniała zapowiadane warunki, należy dorobić 20 losów wygrywających.