Przedstawaw równania reakcji:
1)kwasu siarkowego(VI)z:wodorotlenkiem miedzi(I),wodorotlenkiem miedzi(II)i wodorotlenkiem glinu.
2)kwasu solnego z:wodorotlenkiem sodu,wodorotlenkiem żelaza(II)i wodorotlenkiem żelaza(III).
3)kwasu fosforowego(V)z:wodorotlenkiem sodu,wodorotlenkiem cynku i wodorotlenkiem glinu.

Nazwij powstające sole.

Temat:Reakcja zobojętniania.

proszę o szybką pomoc ;**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T19:54:26+02:00
1)H2SO4+2CuOH->Cu2SO4+2H2O [siarczan(VI) miedzi(I)]
H2SO4+Cu(OH)2->CuSO4+2H2O [siarczan(VI) miedzi (II)]
3H2SO4+2Al(OH)3->Al2(SO4)3+6H2O [siarczan(VI) glinu)]

2)HCl+NaOH->NaCl+H2O [chlorek sodu]
2HCl+Fe(OH)2->FeCl2+2H2O [chlorek żelaza(II)]
3HCl+Fe(OH)3->FeCl3+3H2O [chlorek żelaza(III)]

3)H3PO4+3NaOH->Na3PO4+3H2O [fosforan(V) sodu)]
2H3PO4+3Zn(OH)2->Zn3(PO4)2+6H2O [fosforan(V) cynku]
H3PO4+Al(OH)3->AlPO4+3H2O [fosforan(V) glinu]
1 5 1