Odpowiedzi

2009-11-04T20:52:37+01:00
A =(2,5) B=(6,7)
S - środek odcinka AB
S =(( 2+6)/2, (5+7)/2) = (4, 6)
y = ax + b
A 5 = 2a + b
B 7 = 6a + b
-----------------------
b = 5 - 2a
7 = 6a + ( 5 - 2a)
4a = 7 - 5 = 2
a =2/4 = 1/2

b = 5 - 2*(1/2) = 5 - 1 = 4
pr. AB ma równanie y =0,5*x + 4
Równanie prostej prostopadłej do pr. AB
y = - 2* x + b
Ma przechodzić przez srodek odcinka AB czyli przez punkt
S =(4,6)
6 = - 2*4 + b
b = 6 + 8 = 14
y = -2x + 14
Odp.Równanie prostej BD ma postać y = -2x + 14
b) oblicz pole kwadratu
Niech a = AB
P =[ a*a]/ 2
a^2 = (6-2)^2 +(7 -5)^2 = 4^2 + 2^2 = 16 + 4 = 20

P =(a^2) : 2 = 20 : 2 = 10
P = 10 cm^2

1 5 1