Odpowiedzi

2010-04-14T19:39:08+02:00
2010-04-14T19:41:54+02:00
Gołoborza świętokrzyskie powstały w wyniku wietrzenia późnokambryjskich piaskowców kwarcytowych w okresie czwartorzędu. Procesy te zachodziły w chłodnym klimacie jaki panował na obszarze Polski w plejstocenie. Głównym czynnikiem powstania gołoborzy były procesy mrozowe (zmiany temperatury - zamarzanie i rozmarzanie podłoża; zamarzanie wody w szczelinach i spękaniach ciosowych) powodujące rozpad blokowy skał.

gołoborza na ziemiach polskich występują w Karkonoszach i zbudowane są z granitów lub hornfelsów (np. na zboczach Śnieżki).

;)
1 5 1
2010-04-14T19:47:41+02:00
Na skutek zmian temperatury w okolicach zera, rozsadzane są bloki skalne, piaskowce kwarcytowe na coraz mniejsze części. Powstały w okresach zlodowaceń. Występują: w Karkonoszach, na Babiej Górze, w Górach Kaczawskich, na dawnym wulkanie Ostrzycy Proboszczowickiej, na Ślęży (mimo wkroczenia lasu), w Tatrach.
1 5 1