Odpowiedzi

2010-04-14T19:47:58+02:00
R = 6cm
l = h + 2 cm
1. Obliczam wysokosć z tw. Pitagorasa
6² + h² = (h+ 2)² stosuję wzór skróconego mnożenia(jeśli nie znasz
wzorów to trzeba (h+ 2)²= (h+2)(h+2)=...
36 + h² = h² + 4x + 4
h²-h² - 4h = 4 - 36
-4h = - 32 /:(-4)
h = 8 cm
l= 8 + 2cm = 10cm
2. obliczam pole boczne
Pb = πrl
Pb = π × 6cm × 10cm = 60π cm²
3. obliczam objętość
V = 1/3 πr²h
V = 1/3 ×π × 6² × 8 = 1/3 π × 36 × 8 = 12×8π = 96π cm³
odp.: Pole boczne wynosi 60π cm², a objętość 96π cm³