Odpowiedzi

2009-11-04T20:28:56+01:00
Ciało o masie 2 kg. spada swobodnie z dużej wysokości. Jaką energię kinetyczną będzie miało to ciało po upływie 2s od momętu rozpoczęcia spadania? Opór powietrza zaniedbujemy.
m = 2kg
g=10 m/s2
t=2s

Ek=mV² / 2
a=V/t
V = at
V=gt

Ek = mg²t² / 2
Ek = 2 *100*4 / 2 =400J
19 4 19