1. W chwilę starcia szybkość biegacza wzrosła od 0,5m/s do 2m/s. Ile razy wzrosła jego energia kinetyczna ?

2. Ciało A ma dwukrotnie większą masę nić ciało B. Ciało B ma dwukrotnie większą masę nić ciało. Które z ciał ma większą energię kinetyczną? W celu uzasadnienie swojej odpowiedzi wykonaj odpowiednie obliczenia.

2

Odpowiedzi

2009-11-04T22:09:59+01:00
1 Wydaję mi się że o 4 razy
2 Ciało C ale nie potrafie wytłumaczyć
2009-11-04T22:11:14+01:00
1.
v1 = 0,5 m/s
v2 = 2 m/s
E1 / E2 = ?

E1=m · v1² / 2
E2 =m · v2² / 2
v2 = 4 · v1
Obliczam stosunek E1 do E2:
E1 / E2 = (m · v1² / 2) : (m · v2² / 2)
E1 / E2 = (m · v1² / 2) : (m · (4·v1)² / 2)
E1 / E2 = (m · v1² / 2) : (m · 16·v1² / 2)
Po skróceniu :
E1 / E2 = 1 / 16

Odp. Energia kinetyczna biegacza wzrosła 16 razy.