Odpowiedzi

2010-04-15T15:15:39+02:00
POZYTYWNE :
- produkcja energii elektrycznej
- regulacja poziomu wody na Nilu, zmniejszenie ryzyka powodzi oraz susz
- zwiekszenie rybołówstwa
NEGATYWNE :
- zatrzymanie żyznych namułów
- jałowienie i erozja gleby
-brak niesieonego pisaku przez Nil który może spowodować zanik rybołowstwa
- upadek tradycyjnego budownictwa
- zanieczyszczenie środowiska nawozami sztucznymi
- zmiany w zasoleniu morza
- zmniejszenie się połowu ryb
7 4 7