Odpowiedzi

2010-04-14T20:30:47+02:00
Przemysł chemiczny jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego.
Czynniki lokalizacji przemysłu chemicznego :
-baza surowcowa
-dostęp do wody
-wykwalifikowana siła robocza
-rynek zbytu
-baza energetyczna
-dostępność transportowa
-korzyści aglomeracji
2 5 2