Odpowiedzi

2013-07-05T09:03:32+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad 1) W załączniku

 

Zad 2)

a) Mg(OH)2 + 2HCl ---> MgCl2 + 2H2O

wodorotlenek magnezu reaguje z kwasem solnym, powstaje chlorek magnezu i woda

 

Mg(2+) + 2OH(-) + 2H(+) + 2Cl(-) ---> Mg(2+) + 2Cl(-) + 2H2O
2OH(-) + 2H(+) ---> 2H2O

 

b) BaCl2 + K2SO4 ---> BaSO4 + 2KCl
chlorek baru reaguje z siarczanem(VI) potasu, powstaje siarczan(VI) baru i chlorek potasu

 

Ba(2+) + 2Cl(-) + 2K(+) + SO4(2-) ---> BaSO4 + 2K(+) + 2Cl(-)
Ba(2+) + SO4(2-) ---> BaSO4

 

Zad 3) Przyjmuję że jest to stopiona sól
I etap:
CaCl2 --T--> Ca(2+) + 2Cl(-)
II etap:
K: Ca(2+) + 2e ---> Ca
A: 2Cl(-) ---> Cl2 + 2e
III etap:
CaCl2 ---> Ca + Cl2

1 5 1