1.Oblicz całkowity opór obwodu podłączonego do napiecia elektrycznego 3 V w ktorym oporniki o oporach R1= 20 R2= 60 R3=15 sa polaczone . Oblicz jakie natezenie pradu wskazuje amperomierz i jakie jest napiecie elektryczne na oporniku R3.

2.Oblicz napiecia elektryczne na szeregowo polaczonych opornikach w obwodzie U=12V R1=10 R2=30 R3 20
SPRAWDZ CZY U=U1+U2+U3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:42:55+02:00
Zad 1
R1 = 20Ω
R2 = 60Ω
R3 = 15Ω
U = 3 V
Rz - oporność zastępcza
1/Rz = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/20 + 1/60 + 1/15 = 3/60 + 1/60 + 4/60 =
= 8/60
Rz = 60/8 = 7,5 Ω
I - natężenie prądu = U/Rz = 3/7,5 = 0,4 A
Poniewąż jest to połączenie równoległe , to na wszystkich opornikach jest jednakowe napięcię
U = I3R3
I3 - pręd plynący przez opornik R3 = U/R3 = 3/15 = 0,2 A
odp
na oporniku R3 jest napięcię 3 V , a prąd plynący przez ten opornik wynosi 0,2 A
zad 2
R1 = 10 Ω
R2 = 30 Ω
R3 = 20 Ω
U = 12 V
Rz - oporność zastępcza oporników połączonych szeregowo
Rz = R1 + R2 + R3 = 10 + 30 + 20 = 60 Ω
I - prąd w obwodzie
I = U/Rz = 12/60 = 0,2 A
U1 - napięcie na R1 = IR1 = 0,2 razy 10 = 2 V
U2 - napięcie na oporniku R2 = IR2 = 0,2 razy 30 = 6 V
U3 - napięcie na oporniku R3 = IR3 = 0,2 razy 20 = 4 V
U = U1 + U2 + U3 = 2 + 6 + 4 = 12 V
12 V = 12 V
2 3 2