LIST FORMALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO!
Potrzebuję szybkiej odpowiedzi.

Amerykańska organizacja szuka młodych ludzi chętnych do podjęcia pracy na obozie młodzieżowym w USA podczas wakacji. Napisz list do organizatorów obozu, w którym:

- Poinformujesz skąd i kiedy dowiedziałaś się o tej ofercie
- Napiszesz jakie dwa rodzaje pracy chciałabyś wykonywać,
- Podasz, jakie masz doświadczenie i umiejętności,
- Poprosisz o przesłanie dodatkowych infromacji o warunkach zakwaterowania i wyżywienia.

Od 120 do 150 słów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T21:22:39+02:00
Dear Sir\ Madam
I am sixteen-years-old student from Warsaw. I am interested in a youth camp which you are organising this summer in Dallas in USA. I found out about it in March from my friend who attended in the camp last summer. I read about it in Internet, too. I hope you can answer some questions.
I can ride a horse and swim very well. I have worked as a lifeguard in a discrit pool in Warsaw. I attended a first aid course, too. I am interested in a horse-riding instructor job or a lifeguard job in a pool.
I have got a few questions. Could you give me some information about accommadation? How many meals are there in a day?
I look forward to hearing from you soon.
Best regards
Imię Nazwisko


Jestem 16-letnią uczennicą z Warszawy. Jestem zainteresowana obozem młodzieżowym, który organizujecie latem w Dallas w USA. Dowiedziałam się o nim od przyjaciela, który uczestniczył w tym obozie w zeszłe wakacje. Czytałam też o nim w Internecie. Mam nadzieję, że uda odpowiecie na kilka moich pytań.
Umiem jeździć konno i pływać. Pracuję jako ratownik na osiedlowym basenie w Warszawie. Uczęszczałam też na kurs pierwszej pomocy. Jestem zainteresowana pracą instruktora jeździectwa lub pracą ratownika na basenie.
Mam też kilka pytań. Czy moglibyście udzielić mi informacji dotyczących zakwaterowania? Ile posiłków jest tam dziennie?
Z niecierpliwością czekam na odpowiedź
Z wyrazami szacunku
Imię Nazwisko