1.wyrzeczenie się wszelkich przyjemności życia doczesnego w celu osiągnięcia doskonałości wewnętrznej, stosowana zwłaszcza w klasztorach chrześcijańskich i buddyjskich
2.system polityczny, w którym władzę świecką i duchowną sprawuje monarcha, występował w póznym cesarstwie rzymskim, a przede wszystkim w Bizancjum od czasu Justynania Wielkiego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T09:44:07+02:00
1.Asceza,Ascetyzm
2.Autokracja