SÓL1 +SÓL 2-------> SÓL 3 + SÓL 4

A) BaCl2 + CuSO4 ----->....... + .......

b) ZnBr2 + Na2S -----> .... + ........

c) AgNO3 + K3PO4 ----> .... + .....

d) NiCl2 + MgSO3 ----> ....+.....


SÓL 1 + KWAS 1 -----> SÓL2 + KWAS 2

A) Pb(NO3)2 + HCl ----> ..... + ........

b)....... + ..... -----> CuS + HCl

c) FeCl3 + H3PO4 ------> ........ + .............


SÓL 1 + ZASADA 1 --------> SÓL 2 + ZASADA 2

a) Na2CO3 + Ba(OH)2 ---------> ..........+ .........

b) ............+...........---------> CaSO3 + NaOH

c)............. + .......... -------------> Sr3(PO4)2 + KOH

2

Odpowiedzi

2013-07-01T21:52:18+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

SÓL1 +SÓL 2-------> SÓL 3 + SÓL 4
a) BaCl2 + CuSO4 --> BaSO4 + CuCl2
b) ZnBr2 + Na2S --> ZnS + 2NaBr
c) 3AgNO3 + K3PO4 --> Ag3PO4 + 3KNO3
d) NiCl2 + MgSO3 --> NiSO3 + MgCl2

SÓL 1 + KWAS 1 -----> SÓL2 + KWAS 2
a) Pb(NO3)2 + 2HCl -->PbCl2 + 2HNO3
b) CuCl2 + H2S --> CuS + 2HCl
c) FeCl3 + H3PO4 --> FePO4 + 3HCl

SÓL 1 + ZASADA 1 --------> SÓL 2 + ZASADA 2
a) Na2CO3 + Ba(OH)2 --> BaCO3 + 2NaOH
b) Na2SO3 + Ca(OH)2 --> CaSO3 + 2NaOH
c) 2K3PO4 + 3Sr(OH)2 --> Sr3(PO4)2 + 6KOH

 

 

Pozdrawiam.

2 5 2
2013-07-01T21:56:25+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

SÓL1 +SÓL 2-------> SÓL 3 + SÓL 4
A) BaCl₂ + CuSO₄ ---> BaSO₄ + CuCl₂
B) ZnBr₂ + Na₂S ---> ZnS + 2NaBr
C) 3AgNO₃ + K₃PO₄ ---> Ag₃PO₄ + 3KNO₃
D) NiCl₂ + MgSO₃ ---> NiSO₃ + MgCl₂

SÓL 1 + KWAS 1 -----> SÓL2 + KWAS 2
A) Pb(NO₃)₂ + 2HCl --->PbCl₂ + 2HNO₃
B) CuCl₂ + H₂S ---> CuS + 2HCl
C) FeCl₃ + H₃PO₄ ---> FePO₄ + 3HCl

SÓL 1 + ZASADA 1 --------> SÓL 2 + ZASADA 2
A) Na₂CO₃ + Ba(OH)₂ ---> BaCO₃ + 2NaOH
B) Na₂SO₃ + Ca(OH)₂ ---> CaSO₃ + 2NaOH
C) 2K₃PO₄ + 3Sr(OH)₂ ---> Sr3(PO₄)₂ + 6KOH

2 5 2