Odpowiedzi

2010-04-14T20:01:16+02:00
1.K2O +2 HNO₃-> 2 KNO₃ + H₂O

2.2 NaOH + H₂SO₃-> Na₂SO₃ + H₂O

3.Mg + 2 HCL-> MgCl₂ + H₂ strzałka w górę.

4.Ba + Br₂ -> BaBr₂

PODAJ WZORY NASTĘPUJĄCYCH SOLI
1.Siarczan (VI)sodu - Na₂SO₄
2.Azotan(V)żelaza(III) - Fe(NO₃)₃
3.Chlorek glinu - AlCl₃
4.Węglan magnezu - MgCO₃
5.Fosforan żelaza(II) - Fe₃(PO₄)₂