Odpowiedzi

2009-11-04T20:41:28+01:00
Widmo liniowe to widmo emisyjne składające się z oddzielnych linii widmowych. Jest typowe dla nieoddziałujących ze sobą atomów, czyli pierwiastków w stanie gazowym(pod niezbyt dużym ciśnieniem). Widmo tego typu nazywane jest również widmem atomowym. Układ linii widmowych zależy od układu poziomów energetycznych elektronów w atomie, który jest różny dla atomów różnych pierwiastków. Układ linii widmowych jest niepowtarzalny i charakterystyczny dla danego pierwiastka. Dzięki temu analiza widmowa światła pochodzącego nawet z bardzo odległych źródeł pozwala na identyfikację pierwiastków wchodzących w skład świecącego gazu.

Rodzaje widm:
-widmo liniowe(lub dyskretne)
-widmo emisyjne
-widmo absorpcyjne
-widmo pasmowe
-widmo atomowe
2 4 2