!. Jak chrześcijanin powinie odnościc się do wyznawców innych religi dlaczego ???
2.co to jest wiara i w jaki sposób ja okazujemy
3.Jakie znasz dokumenty które pozwalają tobie swobodnie wyznawać wsoją wiarę
4.Dlaczego wyznawców judaizmu nazywamy Starszzymi Graćmi w wierze kto po raz 1 urzył tego powiedzienie
5.Na jakie 4 etapy mozna powiedzielić historię Judaizmu
6.Do którego ze św. zydowskich podobna jest wielkanoc wykasz podobieństwa
7.Kto dzisja jest nazywany "Narodem wybranym" podaj inne znawy
8która z religi monoteistycznych jest najmłodsza opisz ja w 10 zdaniach
9Podaj przyklady wpływu kultury arabskiej na rozwój kultury cywilizacji na siwecie
10 czego skrótem jest skład apostolski
11Pna Jezus przyszedł na swiat prawo wypełnic . w jaki sposób to uczynił (podaj treśc przykazania )
12.Gdzie w Świętym Piśmie znajdzies treść 8 błogosławieństw
13.Podaj 3 symbole chrześcujan
14.Na jakie główne 3 wyznania dzielimy chrześcijaństwo Jak nazywamy te przykłady
15 Co to jest ekumenizm podaj trzy przykłady działań ekumenistycznych których mozesz wziąć udział

3

Odpowiedzi

2009-11-04T20:35:34+01:00
1.Powinien ich szanować
2.wiara jest wizja mentalna, ktorej obraz w odpowiednim czasie urzeczywistni sie i zaistnieje w zyciu
3.Pismo św
4.-
5.
2009-11-04T21:33:38+01:00
1. Powinien mieć do nich szacunek ponieważ jednym z filarów chrześcijaństwa jest tolerancja co zaznaczał Jan Paweł II.
2. Wiara podobnie jak tolerancja jest filarem chrześcijaństwa. Okazujemy ją m.in.: chodząc do kościoła, modląc się itd.
3. W chrześcijaństwie jest to Biblia. Innym dokumentem jest konstytucja, a dokładnie wpis o wolności wyznania.
4. Ponieważ Jezus narodził się Izraelu i tam głosił wiarę w jednego Boga.( 2 część niestety nie wiem).
5.(Niestety nie wiem)
6.-
7.-
8.Młodszy jest Islam. Jest pięć filarów Islamu: I-Wyznanie wiary:Nie ma Boga oprócz Allaha, a Mahomet jest Jego prorokiem.
II-Modlitwa: odprawiana pięć razy dziennie z twarzą zwróconą w stronę Mekki.
III-Jałmużna: określoną część swych dochodów muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym.
IV-Post: w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego (ramadanu), muzułmanie muszą powstrzymywać się od jedzenia i picia od wschodu do zachodu słońca.
V- Pielgrzymka do Mekki: muzułmanin musi ją odbyć przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna. (pisanie więcej nie ma sensu)
9.Dzięki niej na świecie obowiązują liczby arabskie: 1,2,3...
10.Jest krótkim zbiorem podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej.
11.-
12.Kim jestem?

-Jestem solą ziemi /Mt 5,14/

-Jestem dzieckiem Boga /J 1,12/

-Jestem córką Boga,Bóg duchowo jest moim Ojcem /Rz 8,14-15;Gal 3,26;4,6/

-Jestem współdziedziczką z Chrystusem dzieląc z Nim dziedzictwo /Rz 8,17/

-Jestem Bożym dziełem - dziełem Jego rąk-narodzonym na nowo w Chrystusie do pełnienia Jego dzieła /Ef 2,10/

-Jestem zjednoczona z Panem i jestem z Nim jednym duchem /Kor 3,17/

-Jestem obca na tym świecie ,w którym żyję chwilowo /1P 2,11/

-Jestem wrogiem szatana /1P 5,8/

-Nie jestem wielkim "Ja Jestem" /J 4,24/.Lecz dzięki łasce Bożej jestem tym,kim jestem /1Kor 15,10/
13.Krzyż, znak chrześcijan rysowany w filmie Quo Vadis na piasku,(3 nie wiem, może być Pismo Św.)
14. Katolicyzm, Judaizm, Prawosławie.
15.dzieło pojednania i zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich i samych chrześcijan. Ekumenizm ma sprzyjać dialogowi i umożliwiać współpracę opartą na wzajemnym zrozumieniu i tolerancji, propagować porozumienie, a w dalszej perspektywie przywrócenie jedności doktrynalnej, sakramentalnej i organizacyjnej chrześcijan; warunkiem wzajemnego zbliżenia ma być również nawiązywanie dialogu z niechrześcijanami i niewierzącymi.
( 2 część nie wiem)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T22:42:24+01:00
1. Powinien mieć do nich szacunek
2. Wiara jest to sposób w ktory ufamy w żeczy niemolziwe. Okazujemy ją chodząc do kościoła
3. W chrześcijaństwie Biblia.A u RZydów koran.
4. Jezus nauczał w kraju judaistów .Niewiem kto to powiedział.
5.
1 Geneza judaizmu
2 Judaizm świątynny
3.Judaizm rabiniczny
4 Judaizm wśród narodów nieżydowskich

6.Szawuot -żydowskie Święto Tygodni, zwane też Świętem Żniw lub Zielonymi Świątkami, obchodzone 6 dnia miesiąca siwan - w diasporze także przez dzień następny. Upamiętnia ono nadanie Tory Mojżeszowi na górze Synaj. Święto to wiąże się ponadto ze starożytnymi obyczajami rolniczymi. Podczas święta synagogi są przystrojone na zielono. Część ortodoksyjnych żydów całą noc spędza na studiowaniu Tory (Tikkun Leil Szawuot), aby być przygotowanym na jej ponowne przyjęcie. Tradycyjne pokarmy świąteczne to: dania z sera i mleka oraz specjalne bochenki z nowego zboża.

7.Dzisiaj narodem wybranym nazywa się rzydów. Ponieważ mojrzesz wyprowadził ich z ziemi egipskiej.
8.Najmłodsza to Islam. filary Islamu:
1-Wyznanie wiary
2-Modlitwa
3-Jałmużna
4-Post
5- Pielgrzymka do Mekki


9.Madycyna, matematyka astronamia fizyka
10.Jest skrutem Wyyznania wiary(nazwy niepamiątam)
11.Jezus wypełnił prawo które nadał mu ojciec.
zbawił świat.
12.

1/Mt 5,14/
2/J 1,12/
3/Rz 8,14-15;/
4/Rz 8,17/
5 /Ef 2,10/
6/Kor 3,17/
7 /1P 2,11/
8 /1P 5,8/


13.Krzyż, Ryba, Pismo
14. Protestantyzm, Judaizm, Prawosławie.
15.Ekumenizm- ruch dążący do zjednoczenia wszystkich wyznań, ruch na rzecz jedności Kościoła, zwany też ruchem ekumenicznym. Odbywa się to poprzez prowadzenie dialogu, przy zachowaniu tożsamości religijnej.

* Polska Rada Ekumeniczna
* Chrześcijańska Akademia Teologiczna
* Alians Ewangeliczny w Polsce
* Redakcja ekumeniczna TVP