Odpowiedzi

2010-04-14T19:59:07+02:00
W Chinach można wyodrębnić dwie wielkie krainy geograficzne: Chiny suche i monsunowe (wilgotne).

Chiny są bardzo zasobne w różnorodne surowce mineralne. Zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem wydobycia rud wolframu i antymonu, rud cyny, węgla kamiennego i rud żelaza. W prowincji Fushun znajduje się największa kopalnia odkrywkowa węgla kamiennego na świecie. Ważną rolę w energetyce krajowej odgrywa także wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego.


Biorąc pod uwagę zróżnicowanie fizjograficzne i kulturowe rozległego obszaru Chin wyodrębnić można 8 regionów turystycznych: Chiny Wschodnie, Chiny Centralne, Chiny Północno-Wschodnie, Chiny Południowo-Wschodnie, Mongolię Wewnętrzną, Wyżynę Tybetańską, Góry i wyżyny Xinjiangu oraz Tajwan.
3 3 3