Odpowiedzi

2010-04-14T20:08:49+02:00
Dane:
F₁ = 405 N
ρ₁ = 1g/cm³= 1000 [kg/m³]
ρ₂ = 2,7g/cm³ = 2700 [kg/m³]
W powietrzu ciężar wynosi405N , a gdy to samo ciało zanurzymy w wodzie to siła działająca na linę zostanie pomniejszona, ponieważ w wodzie działa siła wyporu F₂ o zwrocie przeciwnym do ciężaru więc
siła ta wynosi
F = F₁ - F₂
Z kolei masa płyty
F₁ = m×g
m = F₁ / g = 405 N / 10[m/s²] = 40,5kg
objętość płyty :
V = m/ρ = 40,5 kg /2700 [kg/m³] = 0,015 m³
Siła wyporu
F₂ = ρ₁gV = 1000 [kg/m³]× 10 [m/s²] × 0,015 m³ = 150 N
czyli
F = F₁ - F₂ = 405 N - 150 N = 255 N
8 4 8