Mapę wykonano w podanej skali.
Ilu kilometrom terenie odpowiadają odcinki na mapie o podanych długościach.
a) skala 1:3 000
1cm na mapie to .............
w terenie
1mm na mapie to ..............
w terenie
5cm na mapie to w terenie.............................
3cm 6mm na mapie to w terenie

2

Odpowiedzi

2010-04-14T19:59:18+02:00
1cm na mapie to 3 000cm w terenie
1mm na mapie to 3 0000mm w terenie
5cm na mapie to 15 000cm w terenie
3,6 cm na mapie to 10800cm w terenie
2010-04-14T20:01:42+02:00
1cm na mapie to 0,03km
w terenie
1mm na mapie to 0,003km
w terenie
5cm na mapie to w terenie 0,15km
3cm 6mm na mapie to w terenie 0,108km