1. Podkreśl prawidłową definicję wietrzenia fizycznego. 0–1 p.

a) Proces niszczenia skał pod wpływem działania wody o wysokiej temperaturze.
b) Proces niszczenia skał, powodujący ich kruszenie oraz powstawanie zwietrzeliny.
c) Proces, w wyniku którego powstają osuwiska.
d) Proces wymywania skał, w wyniku którego powstaje rzeźba krasowa.

3. Wymień nazwy dwóch jaskiń krasowych. 0–2 p.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4. Podkreśl nazwy tych rzek, które przy ujściu tworzą deltę. 0–2 p.

Jangcy, Wisła, Loara, Garonna, Dunaj

1

Odpowiedzi

2010-04-14T20:02:11+02:00
1.b
3. jaskinia niedźwiedzia, Jaskinia Chelosiowa Jama
4. Wszystkie rzeki tworzą delte
37 1 37