Odpowiedzi

2010-04-14T19:58:40+02:00
Chleb i wino, które składamy na ołtarzu – prócz tego, że staną się Ciałem i Krwią Pana – są również znakiem naszych ofiar (duchowych i tych materialnych), które w czasie Eucharystii przynosimy jako nasz dar. Mówi o tym jedna z pieśni przeznaczonych na ofiarowanie: „Przyjmij o Najświętszy Panie tę ofiarę chleba wina / Co się wkrótce Ciałem stanie i Krwią Świętą Twego Syna / Przyjmij nasze wyrzeczenia, które w chlebie tym niesiemy / Przyjmij trudy i cierpienia, które w winie dać Ci chcemy”. Podobne słowa
znajdujemy w innej pieśni: „Chleb i wino przynosimy na ołtarz Twój / Nasze myśli, słowa, czyny, nasz trud i znój”. Warto zauważyć, że mowa tu o wszystkich przejawach działalności człowieka – o czynach, słowach i wreszcie myślach. Wszystko to składamy w darze Bogu. Ofiarowujemy Mu całych siebie, a znakiem tego są chleb i wino.
6 4 6
2010-04-14T20:00:14+02:00
Składamy dary jako symbol oddania Bogu i naszej wierze. Dary to: ampułki, kielich i lavabo. W zamian za składanie darów możemy przyjąć ciało i krew Chrystusa.

Chciałem jak najprościej i nie kopiowałem:) Proszę o "najlepsza" i 5 gwiazdek:)
25 4 25