Odpowiedzi

2010-04-14T20:01:00+02:00
Jak dla mnie jest to wielka katastrofa, która na pewno odbije się na naszym państwie...Dla mnie jest to nie zwykły zbieg okoliczności, ponieważ nie mogę wciąż uwierzyć iż znów tak wielka ELITA WYSZTAŁCONYCH POLAKÓW ZGINEŁA POD KATYNIEM. O ZIEMIO KATYŃSKA JAKAŚ TY ZACHŁANNA?!
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-04-14T20:02:28+02:00

DELEGACJA OFICJALNA

1. Pan Ryszard KACZOROWSKI
b. Prezydent RP na Uchodźctwie
2. Pan Krzysztof PUTRA
Wicemarszałek Sejmu RP
3. Pan Jerzy SZMAJDZIŃSKI
Wicemarszałek Sejmu RP
4. Pani Krystyna BOCHENEK
Wicemarszałek Senatu RP
5. Pan Jerzy BAHR
Ambasador RP w Federacji Rosyjskiej
6. Pan Władysław STASIAK
Szef Kancelarii Prezydenta RP
7. Pan Aleksander SZCZYGŁO
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
8. Pan Jacek SASIN
Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
9. Pan Paweł WYPYCH
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
10. Pan Mariusz HANDZLIK
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
11. Pan Andrzej KREMER
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
12. Pan Stanisław KOMOROWSKI
Podsekretarz Stanu w MON
13. Pan Tomasz MERTA
Podsekretarz Stanu w MKiDN
14. Gen. Franciszek GĄGOR
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
15. Pan Andrzej PRZEWOŹNIK
Sekretarz ROPWiM
16. Pan Maciej PŁAŻYŃSKI
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
17. Pan Mariusz KAZANA
Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ
PRZEDSTAWICIELE PARLAMENTU RP

1. Pan Leszek DEPTUŁA
Poseł na Sejm RP
2. Pan Grzegorz DOLNIAK
Poseł na Sejm RP

3. Pani Grażyna GĘSICKA
Poseł na Sejm RP
4. Pan Przemysław GOSIEWSKI
Poseł na Sejm RP
5. Pan Sebastian KARPINIUK
Poseł na Sejm RP
6. Pani Izabela JARUGA - NOWACKA
Poseł na Sejm RP
7. Pan Zbigniew WASSERMANN
Poseł na Sejm RP
8. Pani Aleksandra NATALLI - ŚWIAT
Poseł na Sejm RP
10. Pan Arkadiusz RYBICKI
Poseł na Sejm RP
11. Pani Jolanta SZYMANEK - DERESZ
Poseł na Sejm RP
12. Pan Wiesław WODA
Poseł na Sejm RP
13. Pan Edward WOJTAS
Poseł na Sejm RP
14. Pani Janina FETLIŃSKA
Senator RP
15. Pan Stanisław ZAJĄC
Senator RP


OSOBY TOWARZYSZĄCE

1. Pan Janusz KOCHANOWSKI
Rzecznik Praw Obywatelskich
2. Pan Sławomir SKRZYPEK
Prezes Narodowego Banku Polskiego
3. Pan Janusz KURTYKA
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
4. Pan Janusz KRUPSKI
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych


PRZEDSTAWICIELE KOŚCIOŁÓW I WYZNAŃ RELIGIJNYCH

1. Ks. Bp. gen. dyw. Tadeusz PŁOSKI Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego
2. Abp gen. bryg. Miron CHODAKOWSKI Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego
3. Ks. płk Adam PILCH
Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe
4. Ks. ppłk Jan OSIŃSKI
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
PRZEDSTAWICIELE RODZIN KATYŃSKICH
I INNYCH STOWARZYSZEŃ

1. Pan Edward DUCHNOWSKI
Sekretarz Generalny Związku Sybiraków
2. Ks. prałat Bronisław GOSTOMSKI
3. Ks. Józef JONIEC
Prezes Stowarzyszenia Parafiada
4. Ks. Zdzisław KRÓL
Kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007
5. Ks. Andrzej KWAŚNIK
Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
6. Pan Tadeusz LUTOBORSKI
7. Pani Bożena ŁOJEK
Prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej
8. Pan Stefan MELAK
Prezes Komitetu Katyńskiego
9. Pan Stanisław MIKKE
Wiceprzewodniczący ROPWiM
10. Pani Bronisława ORAWIEC - LOFFLER
11. Pani Katarzyna PISKORSKA
12. Pan Andrzej SARIUSZ - SKĄPSKI
Prezes Federacji Rodzin Katyńskich
13. Pan Wojciech SEWERYN
14. Pan Leszek SOLSKI
15. Pani Teresa WALEWSKA - PRZYJAŁKOWSKA
Fundacja "Golgota Wschodu"
16. Pani Gabriela ZYCH
17. Pani Ewa BĄKOWSKA
wnuczka Gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego
18. Pani Maria BOROWSKA
19. Pan Bartosz BOROWSKI
20. Pan Dariusz MALINOWSKI


PRZEDSTAWICIELE SIŁ ZBROJNYCH RP

1. Gen. broni Bronisław KWIATKOWSKI
Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP
2. Gen. broni pil. Andrzej BŁASIK
Dowódca Sił Powietrznych RP
3. Gen. dyw. Tadeusz BUK
Dowódca Wojsk Lądowych RP
4. Gen. dyw. Włodzimierz POTASIŃSKI Dowódca Wojsk Specjalnych RP
5. Wiceadmirał Andrzej KARWETA
Dowódca Marynarki Wojennej RP
6. Gen. bryg. Kazimierz GILARSKI
Dowódca Garnizonu Warszawa