13.Pierwiasek leżacy w 4okresie i III grupie głównej układu okresowego :
A)ma 31protonów w jądrze i 3elektrony walencyjne
B)ma 4powłoki i jeden elektron --II--
C)ma 31protonów i 3 powłoki elektronowe
D)ma 3powłoki elektronowe i 31 elektronów

14. Pierwiastek zawierający 20neutronów, 19 protonów i 19elektronów ma symbol:
i tu trzeba napisać jaki.

15.Gęstość chlorowodoru w warunkach normalnych wynosi:
A)1,63g/dm³
B)0,61g/--II--
C)1,63d/cm³
D)0,61g/dm³

16. Próbka pierwiastka promieniotwurczego ulega rozpadowi w ciągu 6godzin. Po upływie24h pozostanie:

A)6,25% początkowej ilosci probki
B)3,125% ---------IIIIIII--------
C)12,5%--------------IIII----------
D)1,56%------I---------

17. Oblicz ile gramów azotanu (V) sodu NaNO₃ potrzeba do przygotowania 400cm³ 0,25molowego roztworu.

18.Napisz symboliczne rozmieszczenie elektronów w powłokach atomów.
A)węgla¹²₆C
B)magnezu²⁴₁₂Mg
C)wapnia ⁴⁰₂₀Ca

1

Odpowiedzi

2013-07-01T00:03:31+02:00

Zadanie 13.

A

 

Zadanie 14.

K   (potas)

 

Zadanie 15.

A

 

Zadanie 16.

A

 

Zadanie 17.

C_m = 0,25\frac{mol}{dm^3}\\ V = 400cm^3 = 0,4dm^3\\ M_{NaNO_{3}} = 85\frac{g}{mol}\\ m =\ ?\\ \\ C_m = \frac{m}{M \cdot V} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \cdot (M \cdot V)\\ C_m \cdot M \cdot V = m\\ m = 0,25\frac{mol}{dm^3} \cdot 85\frac{g}{mol} \cdot 0,4dm^3 = 8,5g\\ \\ Odp.:\ Do\ przygotowania\ roztworu\ potrzeba\ 8,5g\ NaNO_3.

 

Zadanie 18.

a)   K²L⁴

b)   K²L⁸M²

c)   K²L⁸M⁸N²