MAM PYTANIE ODNOŚNIE PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE?
Informacje do których użytkownik potrzebuje dostępu są rozpoznawane na kilku różnych serwerach. Zmusza to użytkownika do pamiętania nazw wszystkich serwerów w całej sieci. Jak można rozwiązać ten problem?

Serdecznie proszę o odpowiedź (pomoc) bo nie mam pojęcia jak zrobić ten referat... temat na moje możliwości jest trudny

1

Odpowiedzi

2010-04-14T22:52:13+02:00
W dzisiejszych czasach używa się systemu DNS (Domain Name System). Polega to na tym, że użytkownik nie musi pamiętać nazw/adresów wszystkich serwerów na świecie, ale pamięta adresy trzynastu głównych serwerów rozrzuconych po całym świecie. Każdy z tych serwerów pamięta adresy określonej liczby domen(ostatni element adresu strony np. ".org"). Użytkownik łączy się z serwerem głównym i pyta go czy zna adres serwera domeny ".org". Jeśli nie to użytkownik pyta kolejny serwer, jeśli tak, to podaje adres podserwera i następnie użytkownik pyta podserwer o kolejny człon adresu, aż do momentu uzyskania adresu strony internetowej. Użytkownik zawsze najpierw pyta o ostatni człon adresu i następnie przechodzi do kolejnych części, na końcu otrzymując adres żądanej strony.