2.78. ustal wzory sumaryczne związków chemicznych składających się z podanych pierwiastków (w nawiasie podano wartościowość pierwiastka związku).:
Mg(II) i S(II)
N(V) i O(II)
Al(III) i C(IV)
P(V) i N(III)

Al(III) i P(III)
Mg(II) i Si(IV)
Cl(VII) i O(II)
Zr(IV) i C(IV)

C(IV) i Cl(I)
Cr(VI) i O(II)
Zn(II) i P(III)
S(VI) i F(I)

2

Odpowiedzi

2010-04-14T20:02:40+02:00
Mg(II) i S(II) MgS
N(V) i O(II) N₂O₅
Al(III) i C(IV) Al₄C₃
P(V) i N(III) P₃N₅

Al(III) i P(III) AlP
Mg(II) i Si(IV) Mg₂Si
Cl(VII) i O(II) Cl₂O₇
Zr(IV) i C(IV) ZrC

C(IV) i Cl(I) CCl₄
Cr(VI) i O(II) CrO₃
Zn(II) i P(III) Zn₃P₂
S(VI) i F(I) SF₆
3 5 3
2010-04-14T20:28:58+02:00
Mg(II) i S(II) - MgS
N(V) i O(II) - N₂O₅
Al(III) i C(IV) - Al₄C₃
P(V) i N(III) - P₃N₅

Al(III) i P(III) - AlP
Mg(II) i Si(IV) - Mg₂S
Cl(VII) i O(II) - Cl₂O₇
Zr(IV) i C(IV) - ZrC

C(IV) i Cl(I) - CCl₄
Cr(VI) i O(II) - CrO₂
Zn(II) i P(III) - Zn₃P₂
S(VI) i F(I) - SF₆

POZDRAWIAM , ; - ))
2 5 2