Przy ogrzewaniu parowym pod niskim ciśnieniem, 1 m kwadratowy powierzchni ogrzewalnej daje w przybliżeniu 550 jednostek cieplnych w ciągu godziny. oblicz ile metrów rur o średnicy 32 mm nalezy umieścić w pomieszczeniu, którego ogrzanie wymaga 2200 jednostek cieplnych w ciągu jednej godziny. przyjmij że 1/[pi] ma w zaokrągleniu 0,32

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-16T12:15:58+02:00
R=1/2d=1,6cm
1m rury ma powierzchnie P=2πr*1m
P=2*3,14*1,6*100=1005cm²=0,1m²

co daje nam 55jedn.grzew./h z 1m rury (550*0,1=55)
z zależności
55 - 1m
2200 - x
x=2200*1 / 55 = 40

potrzeba 40 m rury śred.32mm
1 5 1