Odpowiedzi

  • keke
  • Rozwiązujący
2009-11-04T20:55:03+01:00
Przede wszystkim przyroda w utworze ?Mickiewicza ni żyje odrębnym życiem tylko towarzyszy człowiekowi we wszystkich zajęciach : troskach i radościach. Opisy przyrody zostały przez autora zostały doskonale zdermonizowane z ukazującymi wydarzeniami lub uczuciami bohaterów . Przyroda zostało opisana w sposób emocjonalny . Poeta mówi o zjawiskach przyrodniczych jak o żywych istotach ( uosobienie )
Opisy są bardzo plastyczne , żywe , barwne , co autor osiąga poprzez zastosowanie różnych środków artystycznych .
Opisywany krajobraz jest sielski . Oznacza to ,że poeta pomimo tego , iż opisywał świat z fotograficzną dokładnością , to jednak w opisach przyrody idealizował ojczysty krajobraz , gdyż chciał ukazać piękno kraju lat dziecinnych .
6 4 6