Odpowiedzi

2010-04-14T20:09:40+02:00
Sejm - najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce. Składa się on z 460 posłów.W jego skład wchodzą: Marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu, Komisje sejmowe oraz Konwent Seniorów. Kadencja sejmu zgodnie z Konstytucją 3-go maja trwa 4 lata.Budynek sejmu znajduje się w Warszawie. Najważniejszymi pomieszczeniami Sejmu są Sala Kolumnowa i Sala Posiedzeń. Obrady obecnego sejmu są jawne i do pomocy w jego funkcjonowaniu powołana jest specjalna Kancelaria Sejmu.