1. Podkreśl prawidłową definicję wietrzenia chemicznego. 0–1 p.

a) Proces niszczenia polegający między innymi na rozpuszczaniu skał wapiennych, w wyniku czego powstają jaskinie.
b) Proces niszczenia skał na skutek działania wody o niskiej temperaturze.
c) Proces niszczenia skał powodujący ich kruszenie oraz powstawanie zwietrzeliny.
d) Proces, w wyniku którego powstają żleby


3.Wymień nazwy dwóch regionów geograficznych w Polsce, gdzie występują zjawiska krasowe. 0–2 p.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Podkreśl nazwy tych rzek, które posiadają ujście lejkowate. 0–2 p.
Sekwana, Orinoko, Pad, Wołga, Jangcy

6. Dopisz prawidłowe zakończenie zdania. 0–1 p.

Wysokość, powyżej której w ciągu roku więcej śniegu przybywa niż topnieje to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Odpowiedzi

2010-04-16T23:08:56+02:00
1.a
2. jura krakowsko-częstochowska, na Lubelszczyźnie (Pagóry Chełmskie)
3.Sekwana, Wołga, jangcy
4.wieczna zmarzlina
10 3 10
2010-04-16T23:52:20+02:00
1. Podkreśl prawidłową definicję wietrzenia chemicznego. 0–1 p.

a) Proces niszczenia polegający między innymi na rozpuszczaniu skał wapiennych, w wyniku czego powstają jaskinie.

3.Wymień nazwy dwóch regionów geograficznych w Polsce, gdzie występują zjawiska krasowe. 0–2 p.

• . . . . . . . tatry zachodnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• . . . . . . . . . . .wyżyna krakowsko częstochowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Podkreśl nazwy tych rzek, które posiadają ujście lejkowate. 0–2 p.
Sekwana, Wołga, Jangcy

6. Dopisz prawidłowe zakończenie zdania. 0–1 p.

Wysokość, powyżej której w ciągu roku więcej śniegu przybywa niż topnieje to . . . .wieczna zmarzlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 2 47