1. Klasa 4 (historia św. Józefa 3>) ...
Pomóżcie!!!

2.Matematyka
a)3cm=......mm?
b)5cm 2 mm = ....... mm?
c)4m=.......cm?
d)2 m 13 cm = ............ cm ?
e)5km=.......m?
f)8km 607 m = .......... m ?
g)50mm=..........cm ?
h)200cm=..........m?
i)1800cm=......m ?
j)2000m=......km?
k)18 000 m = ......km?
l)100 000 m= .......km ?


3.Narysuj kąt o mierze 40 stopni i kąt o mierze 160 stopni .

4.narysuj dowolny kwadrat i dowolny prostokąt , który nie jest kwadratem. Oblicz ich obwody.

.............
Obwód=................


.............
Obwód=................


5.Narysuj okrąg o środku 0 i promieniu 2cm.
Narysuj okrąg o środku S i średnicy 5cm.
Wkażdym z narysowanych okręgów zaznacz promień zielonym koloroem a średnice czerwonym.


6. Narysuj prostokąt o wymiarach 4cm x 3 cm w skali 1:1 , a następnie narysuj ten prostokąt w skali 2:1 oraz 1:2 .Pomóżcie potrzebuje to na jutro 15.04.2010 rok ;o

P.o.Z.d.R.O ;o

2

Odpowiedzi

2010-04-14T20:09:19+02:00
1.30mm
2.52mm
3.400cm
4.2m 13cm = 213cm
5.5km = 5000m
6.8 km 607m = 8607m

7.50mm = 5 cm
8.200cm = 2 m
9.1800cm = 18m
10.2000m = 2 km
11.100.000m = 100km
2010-04-14T20:10:39+02:00
A)3cm=30mm
b)5cm 2 mm = 52 mm
c)4m=400cm
d)2 m 13 cm = 213 cm
e)5km=5000m
f)8km 607 m = 8607 m
g)50mm=5cm
h)200cm=2m
i)1800cm=18m
j)2000m=2km
k)18 000 m = 18km
l)100 000 m= 100km
raczej nie da się nic narysować