Odpowiedzi

2009-11-04T20:43:14+01:00
Drapieżnictwo - sposób odżywiania się zwierząt, polegający na wykorzystaniu jako pokarm ciała innego zwierzęcia i w odróżnieniu od pasożytnictwa prowadzący do śmierci ofiary. Jest jedną z form oddziaływań antagonistycznych, korzystną dla drapieżnika, a niekorzystną dla ofiary; może mieć charakter międzygatunkowy lub wewnątrzgatunkowy (kanibalizm).

Pasożyty kojarzą się większości z nas negatywnie. Postrzegamy je przez pryzmat chorób, które nie tylko dotykają człowieka, ale również przyczyniają się do ogromnych strat wśród zwierząt hodowlanych i roślin uprawnych. Jak pisał F. Bacon: "to tkwi w naturze samolubów, że gotowi są podpalić dom jedynie po to, ażeby usmażyć sobie jajecznicę"...
Należy jednak pamiętać o tym, że z punktu widzenia nauk przyrodniczych takich jak chociażby ekologia czy ewolucjonizm, pasożyty mają znaczenie jak najbardziej pozytywne.
aspekt ekologiczny: Przywry digenetyczne, podobnie jak wiele innych pasożytów, odgrywają kluczową - obok zwierząt drapieżnych - rolę w regulacji liczebności populacji żywicieli. Najczęściej odbywa się to poprzez włączenie żywiciela, w którym pasożytują - w łańcuch pokarmowy drapieżcy - będącego często kolejnym żywicielem samego pasożyta... Przywry mogą osłabiać kondycję żywiciela, który znacznie trudniej unika ataku ze strony drapieżników w porównaniu do zwierząt niezarażonych lub też zmieniać jego wygląd przez co zarażony żywiciel jest lepiej widoczny dla drapieżcy. I tak na przykład, cerkarie przywr z rodzaju Diplostomum lokalizują się w soczewce oka ryby powodując jej zmętnienie. Zarażona ryba stopniowo traci wzrok, pływa samotnie tuż pod powierzchnią wody zamiast w toni wodnej z resztą ławicy i znacznie szybciej pada łupem ptactwa. Za sprawą innych przywr - z rodzaju Leucochloridium - czułki bursztynek (Succinea) stają się rozdęte, jaskrawo ubarwione w poprzeczne pasy i zaczynają przypominać wyglądem gąsienice - apetyczny pokarm dla ptactwa. Regulacja liczebności żywicieli może się również odbywać poprzez całkowite zahamowanie lub częściowe obniżenie płodności żywiciela, co jest określane jako kastracja pasożytnicza. Jak się przypuszcza zjawisko to może mieć podłoże mechaniczne lub chemiczne i jest między innymi obserwowane u zarażonych przywrami ślimaków, które pod wpływem pasożyta przestają składać kokony jajowe. Znaczenie ekologiczne przywr digenetycznych polega również na tym, że ich stadia dyspersyjne przebywające w środowisku zewnętrznym (jaja, miracydia, cerkarie), wchodzą w skład różnych sieci troficznych stanowiąc składnik pokarmowy dla innych organizmów.
aspekt ewolucyjny: Pasożyty stanowią istotny czynnik "napędzający ewolucję" - wymuszając zmiany przystosowawcze na swoich żywicielach. Zgodnie z hipotezą "Czerwonej Królowej" Van Valena, pasożyty chcąc zarazić jak największą liczbę żywicieli muszą ciągle udoskonalać swoje "mechanizmy zarażania" - z kolei żywiciel chcąc skutecznie unikać ataku ze strony pasożytów musi ciągle polepszać "mechanizmy unikania", które będą go chroniły przed inwazją. W ten sposób obserwuje się w przyrodzie ciągły "wyścig zbrojeń" między pasożytem i żywicielem; innymi słowy zarówno pasożyt jak i żywiciel "muszą ciągle biec by nie pozostać w tym samym miejscu".
aspekt medyczny i weterynaryjny: Przywry digenetyczne jako pasożyty wewnętrzne kręgowców, mogą być przyczyną różnych chorób. W naszej strefie klimatycznej warto zwrócić uwagę na następujące gatunki:
1 3 1
2009-11-04T20:43:18+01:00
Duże znaczenie gospodarcze w futrzarstwie (norki, sobole, lisy, gronostaje). Udomowione gatunki drapieżnych to pies, kot oraz fretka. Ssaki drapieżne są ważnym ogniwem regulacyjnym w biocenozie.

Biologiczne oczyszczanie wód (protisty)
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-04T22:11:52+01:00
Wśród europejskich społeczeństw drapieżniki postrzegane są jako piękne i charyzmatyczne zwierzęta.Spotykamy się jednak z przypadkami zabijania ptaków drapieżnych ,przyczyny spadku zwierzyny powoduje rozszezenia sie gryzoni.Ptaki odgrywają też dużą rolę przy roznoszeniu nasion drzew i krzewów owocowych. Nie trawią ich, więc nasiona są przenoszone i zanim opuści jego organizm.Bardzo cenne są również ptasie pióra. Od lat wypycha się nimi poduszki.drapieżniki (choćby przez lwy) szczątki zwierząt, sprawiają, że na sawannach nie piętrzą się góry cuchnącej padliny.Stanowia tez dla wielu ludzi pokarmem.
Negatywne:
- Najczęstszymi pasożytami człowieka są organizmy zwierzęce, które wywołują choroby zwane parazytozami.Człowiek zaraża się przez spożycie surowego lub niedogotowanego zakażonego mięsa.Tak że muchy, szczury, myszy, a także prusaki mogą przenosić choroby powodujace nudności, wymioty, biegunki, bóle w jamie brzusznej oraz osłabienie, brak apetytu, bóle głowy, rozdrażnienie, bezsenność a nawt śmirc
Pozytywne:
Wiekszosc reakcji alergicznych jest wywolywanych przez te same sily obronne organizmu ktore walcza wlasnie z pasozytami.
Pasozyty maja zdolnosci wylaczania tego mechanizmu do pewnego stopnia.I stad posiadanie pasozytow w przypadku prawdziwych alergii czy niektorych reakcji autoagresywnych moze wiele pomoc
3 3 3