Wypisz nazwy dwóch największych okręgów przemysłowych Afryki.Następnie wpisz nazwy najważniejszych ośrodków przemysłowych na ich terenie,wydobywanych w ich obrębie surowców mineralnych oraz rozwijających się gałęzi przemysłu.

I jeszcze jedno zadanie:
Ustal, które afrykańskie kraje mieszczą się w pierwszej 10. największych światowych producentów surowców mineralnych.Wpisz ich nazwy oraz miejsce, które zajmują na świecie pod względem wydobycia tych surowców.A oto surowce:
węgiel kamienny
rudy uranu
rudy manganu
rudy chromu
złoto
diamenty
rudy kobaltu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T10:51:17+01:00
W Afryce
 Witwatersrand (Okręg Johannesburga - RPA, surowcowy niezrestrukturyzowany) - górnictwo i hutnictwo metali nieżelaznych, chemiczny, elektromaszynowy
 Shaba (Demokratyczna Republika Konga) - surowcowy niezrestrukturyzowany - górnictwo i hutnictwo metali nieżelaznych, metalowy, chemiczny.
3 4 3