1.W jaki sposób definiujemy pęd ciała (definicja lub wzór z opisemzmiennych)?
2.W jaki sposób definiujemy popęd ciała (definicja lub wzór z opisem zmiennych)?
3.Przedstaw związek między pędem a popędem ciała.Przedstaw zasadę zachowania pędu.Czym się różni przemieszczenie od drogi? Wykonaj odpowiedni rysunek.
4.Podaj wzór na szybkość liniową.Zdefiniuj okres. Co jest jego odwrotnością? (podaj jednostkę częstotliwości)
5.Zdefiniuj częstotliwości. Co jest jego odwrotnością? (podaj jednostkę częstotliwości)
6.Podaj przykłady ruchu po okręgu i krótko go zdefiniuj.
7.Dla jakiego ruchu nie ma różnicy między drogą a przemieszczeniem –udowodnij swe zdanie.
8.Dla jakiego ruchu jest różnica między drogą a przemieszczeniem –udowodnij swe zdanie.

1

Odpowiedzi

2010-04-15T12:39:41+02:00
1.
p-pęd
m-masa
V-prędkoś
p=m*V
2.
I-popęd
F-siła
Δt-czas działanie siły
I=F*Δt
3.
p=I
pęd początkowy równa się pędowi końcowemu:
p1=p2
m1*V1=m2*V2
droga to długoś ruch nie koniecznie w linii prostej
przemieszczenie to wektor łączący punkt początkowy i końcowy ruchu w lini prostej
4.
V=s/t
T=V/2πr
T=1/f
[f]=1/s=Hz
5.
f=n/t ilosc obrotów n w ciągu czasu t
f=1/T odwrotnoscią jest okres
6.
w spadaniu swobodnym droga ma taką samą długośc jak przemieszczenie ponieważ droga pokonana jest w linii prostej
7.
spadanie swobodne
8.
w ruchu po okręgu