W konkursie matemtycznym było 18 zadań, w tym 10 zadań za 4 punkty i 8 za 5 punktów. Za każde wskazanie błędnej odpowiedzi odejmowano 0.25 punktów możliwych do zdobycia za zadanie. Marta wskazała odpowiedzi przy wszystkich pytaniach. W zadaniach za 4 punkty wszystkie jej odpowiedzii były poporawne. W sumie zbdobyła 67.5 punktu. Na ile pytań odpowiedziała prawidłowo ?

(
Wynik ma wyjść 16, ale niewie, jak rozwiązać równanie ;( )

1

Odpowiedzi

2013-08-14T23:04:47+02:00
10 * 4 = 40 - zdobyte punkty za zadania czteropunktowe
67,5 - 40 =27,5 - zdobyte punkty za zadania pięciopunktowe

x - liczba dobrze rozwiązanych zadań za 5pkt
8 - x - liczba zadań źle rozwiązanych za 5pkt

0,25 * 5 = 1,25

5x - liczba punktów za dobrze rozwiązane zadania
1,25(8 - x) = 10 - 1,25x - liczba punktów ujemnych

Równanie:
5x - (10 - 1,25x) = 27,5
5x - 10 + 1,25x = 27,5
6,25x = 27,5 + 10
6,25x = 37,5  /:6,25
x = 6

10 + 6 = 16

Odp: Marta odpowiedziała prawidłowo na 16 pytań.

1 5 1