1.przedstaw widmo fal elektromagnetycznych
2.na czym polega dyfrakcja i interferancja fal mechanicznych i fal elektrodynamicznych świata
3.krótko scharakteryzuj poszczególne rodzaje fal elektromagnetycznych zawarte w widmie.

prosze o szybką odpowiedz z góry dzięi;);*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T00:13:52+02:00
1 widmo promieniowania elektromagnetycznego to zakres długości fali odpowiadający promieniowaniu elektromagnetycznemu. najdłuższymi falami elektromagnetycznymi są fale radiowe (10⁵-10⁻³m)
fale podczerwone (10⁻³-10⁻⁶m)
po nich
wąskie pasmo światła widzialnego (4-7×10⁻⁷m)
fale nadfioletowe (10⁻⁷-10⁻⁹m)
fale rentgenowskie (10⁻⁹-10⁻¹¹m)
promieniowanie γ (10⁻¹¹-10⁻¹⁴m)

2. dyfrakcja= rozproszenie lub ugięcie fal przy przejściu przez szczelinę lub tuż przy ostrej krawędzi przegrody.fale ugięte interferują , dając obszary wzmocnienia i osłabienia natężenia światła. Zjawisko dyfrakcja po raz pierwszy zauważył dla światła widzialnego Francesco Grimaldi (1618-1663); stanowiło ono wówczas prawdziwy argument przemawiający za falową teorią światła.
Interferencja = oddziaływanie dwóch lub więcej ruchów falowych, rozchodzącym się w tym samym obszarze ośrodka w taki sposób, że chwilowe zaburzenia fali wypadkowej są sumą wektorową chwilowych zaburzeń fal interferujących.Zjawisko to zostało po raz pierwszy opisane w 1891r. przez Thomasa Younga (1773-1829) dla fal świetlnych i stanowiło podówczas dobitne potwierdzenie falowej teorii światła.

3. fale radiowe (10⁵-10⁻³m)
fale podczerwone (10⁻³-10⁻⁶m)
po nich
wąskie pasmo światła widzialnego (4-7×10⁻⁷m)
fale nadfioletowe (10⁻⁷-10⁻⁹m)
fale rentgenowskie (10⁻⁹-10⁻¹¹m)
promieniowanie γ (10⁻¹¹-10⁻¹⁴m)
1 5 1