1. Ciało poruszające się po okręgu przebywa drogę 200 m w ciągu 300 s. Oblicz promień okręgu, jeśli okres ruchu ciała wynosi 4s.
2. Koło rowerowe o promieniu 40 cm wykonuje 130 obrotów na minutę. Z jaką prędkością jedzie rowerzysta?
Może być odpowiedź na jedno z tych zadań

2

Odpowiedzi

2010-04-14T20:10:06+02:00
2.
S = 130*2*π*40cm
S = 260*π*0,4m
S = 104πm
S ≈ 326,6m

t = 1min
t = 60s

V = S:t
V = 326,6m:60s
V ≈ 5,4m/s
1.
s - droga
t - czas
V - prędkość
v - szybkość liniowa
T - okres
r - promień okręgu
s = 200 m
t = 300 s
T = 4 s

V = s/t
V = 200/300 = ⅔ [m/s]

v = 2πr/T /: T
vT = 2πr /: 2π
r = vT/2π
r = ⅔ *4/2π
r = ⁴/₃π m
2010-04-14T20:11:16+02:00
1.czas pełnego obiegu to 4s, czyli w ciągu 4 sekund ciało przebywa drogę 2πr, gdzie r jest promieniem jego prędkośc to 200m/300s = 2/3 m/s v=s/t s= v*t s= 4s * 2/3 m/s 2πr = 8/3 m 2r = 8/(3π) m r= 4/(3π) m zależnie ile masz podstawić pod π; ja zakładam π=3,14 r= 4/(3*3,14) m = 4/9,42 m = 0,42462845 m
2.S = 130*2*π*40cm
S = 260*π*0,4m
S = 104πm
S ≈ 326,6m

t = 1min
t = 60s

V = S:t
V = 326,6m:60s
V ≈ 5,4m/s