Proszę o przetłumaczenie zdań na język niemiecki:
1.Uczęszczam do gimnazjum w Sławsku.
2.W mojej szkole jest 350 uczniów i 12 klas.
3.Chodzę do klasy 3c.
4.Wychowawcą moim jest Iwona W., która uczy matematyki.
5.W tej szkole mogę zawierać nowe znajomości.
6.Dyrektorem tej szkoły jest Grażyna D.
7.Na przerwach uczę się i rozmawiam z kolegami.
8.Moja szkoła jest super!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T20:16:43+02:00
1.Uczęszczam do gimnazjum w Sławsku.
Ich gehe in die Gimnasium in Slawsk
2.W mojej szkole jest 350 uczniów i 12 klas.
In meiner Schule ist dreihundertfünfzig Schüler und zwölf Klassen
3.Chodzę do klasy 3c.
Ich gehe in die Klasse drei c
4.Wychowawcą moim jest Iwona W., która uczy matematyki.
Meine Klassenlehrerin heißt Ivone W.,die auch Mathelehrerin ist.
5.W tej szkole mogę zawierać nowe znajomości.
In der Schule kann ich verschiedene Menschen kennen lernen.
6.Dyrektorem tej szkoły jest Grażyna D.
Die Schuldirektorin ist Frau Grazyna D.
7.Na przerwach uczę się i rozmawiam z kolegami.
In den Pausen lerne ich oder spräche mit meinen Freunden.
8.Moja szkoła jest super!
Meine Schule ist super.