Podkreśl nazwy minerałów skałotwórczych:
granit, mika, kreda, wapień, kwarc


Połącz nazwę orogenezy z odpowiednią nazwą łańcucha górskiego.
orogeneza alpejska • • Góry Skandynawskie
orogeneza hercyńska • • Himalaje
• Harz


Dopisz do wymienionych wydarzeń z dziejów Ziemi odpowiednią nazwę ery lub okresu geologicznego.
trias, jura, czwartorzęd, era paleozoiczna


a) Wyginięcie mamutów – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Orogeneza kaledońska – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Powstanie wapieni na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – . . . .

2

Odpowiedzi

2010-04-14T20:46:13+02:00
1- granit, kwarc, wapień
2- alpejska himalaje
hercynska harz
kaledonska g skadnynawskie
3-a czwartorzed
b - Era paleozoiczna
c-jura
16 3 16
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T21:05:07+02:00
1.minerały skałotwórcze:kwarc, mika

2.orogeneza alpejska:Himalaje
orogeneza hercyńska:Harz
orogeneza kaledońska:Góry Stołowe

3.
a)
b)era paleozoiczna
c)jura
8 2 8