Korzystając z dostępnej literatury, podaj w tabeli naukowe i polski nazwy dowolnie wybranego gatunku:bakterii, protista, grzyba, rośliny i zwierzęcia.
1)Naukowa
2)Polska

Bakterii- 1)...................... 2)...........................
Protistów- 1)...................... 2)...........................
Grzybów- 1)...................... 2)...........................
Roślin- 1)...................... 2)...........................
Zwierząt- 1)...................... 2)...........................


;)) Pomóżciee.!! ;**

2

Odpowiedzi

2009-11-04T20:47:01+01:00
Bakteri -Pantofelek (Paramecium caudatum)
protistów-Euglena (łac. Euglena viridis)
grzybów
zwoerząt-Lew (Panthera leo)
roślin-Róża (Rosa L.
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T20:54:01+01:00
1) Mycobacterium tuberculosis 2) Prątek gruźlicy
1) Pyrrophyta 2) Glon
1) Agaricus 2) Pieczarka
1) Triticum 2) Pszenica
1) Draco volans 2) Smok latający ( To nie żart )
7 4 7