Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T21:20:41+01:00
- bezrobocie wśród zdemobilizowanych; wdowy i sieroty;
- zniszczenia, inflacja, długi wojenne;
- Ententa liczyła na odszkodowania od Niemiec, te jednak nie mogły wypłacić 132 mld. Marek (zniszczenia i celowe opóźnienia rządu – styczeń 1923 r. Francuzi zajmują zagłębie Ruhry w zamian za wstrzymanie reparacji;
*Traktat w Rapallo
*Niemcy mocarstwem-pakt w Locarno (1925); Niemcy podpisują pakt o nienaruszalności granic Francji i Belgii; nie udzielają tych gwarancji Polsce i Czechosłowacji; Gwarantami postanowień: Anglia oraz Włochy (akceptujące stanowisko Niemiec); - milcząca zgoda na rewizję granic.
7 3 7