Przedstaw zapis cząsteczkowy i jonowy równań reakcji chemicznych otrzymania soli trudno rozpuszczalnych , dysponując tylko roztworami : K₂CO₃ , (NH₄)₃PO₄ , Ba(NO₃)₂ , CuSO₄ , AlBr₃ .

Jest to zadanie 1 ze strony 80 , Nowa Era - 2 gimnazjum. Ja chyba wiem jak je zrobić , ale nie jestem pewna.
Z GÓRY B.DZIĘKUJĘ ; - )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T20:31:24+02:00
Ba(NO3)2+K2CO3->2KNO3+BaCO3
Ba2+ + 2NO3- + 2K+ + CO32- ->2K+ + NO3- + BaCO3
Ba2+ + CO32- ->BaCO3

2(NH4)3PO4+3Ba(NO3)2->6NH4NO3+Ba3(PO4)2
6NH4+ + 2PO43- + 3Ba2+ + 6NO3- ->6NH4+ + 6NO3- + Ba3(PO4)2
2PO43- + 3Ba2+ ->Ba3(PO4)2

CuSO4+Ba(NO3)2->Cu(NO3)2+BaSO4
Cu2+ + SO42- + Ba2+ + 2NO3- ->Cu2+ + 2NO3- + BaSO4
SO42- + Ba2+ ->BaSO4

K2CO3+CuSO4->K2SO4+CuCO3
2K+ + CO32- + Cu2+ + SO42- ->2K+ + SO42- + CuCO3
CO32- + Cu2+ ->CuCO3

3CuSO4+2(NH4)3PO4->3(NH4)2SO4+Cu3(PO4)2
3Cu2+ + 3SO42- + 6NH4+ + 2PO43- ->6NH4+ + SO42- + Cu3(PO4)2
3Cu2+ + 2PO43- ->Cu3(PO4)2

3K2CO3+2AlBr3->6KBr+Al2(CO3)3
6K+ + CO32- + 2Al3+ + 6Br- ->6K+ + 6Br- + Al2(CO3)3
CO32- + 2AL3+ ->Al2(CO3)3

(NH4)3PO4+AlBr3->3NH4Br+AlPO4
3NH4+ + PO43- + Al3+ + 3Br- ->3NH4+ + 3Br- + AlPO4
PO43- + Al3+ ->AlPO4
4 4 4