Odpowiedzi

2010-04-14T20:42:34+02:00

Centrala Caritas
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 16
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Jadownikach Mokrych
33-271 Jadowniki Mokre 340

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie
Rynek 10
33-330 Grybów

Stacja Opieki Caritas
ul. Długa 3-5
33-100 Tarnów

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Prostopadła 9a
33-100 Tarnów
13 2 13