Odpowiedzi

  • uire
  • Rozwiązujący
2010-04-14T20:18:48+02:00
Średnia prędkość Jawki, która porusza się ruchem jednostajnym wynosi 60km/h. W jakim czasie jawka przebędzie drogę 140km? Jaką drogę przebędzie ten motorower w ciągu dwóch pierwszych godzin ruchu?

x- czas potrzebny do przejechania 140km
y- droga przejechana przez pierwsze 2 godziny

60km = 1h
140km = x

x=(140*1)/60
x=2,(3)h

60km = 1h
y= 2h

y=(2*60)/1
y=120km
2010-04-14T20:27:44+02:00
Dane Szukane
s=140km t=?
v=60km/h s w ciągu dwóch pierwszych godzin=?
Obliczam czas t
v=s/t
t=s/v=140/60=2,(3)=2h20min.
Obliczam drogę po dwóch pierwszych godzinach
v=s/t
s=v*t=60*2=120km.