Zadanie 1/
Dwaj sąsiedzi, pan Jan i pan Kazimierz, hodują gołębie. Maja ich razem 47. Pan Jan ma o 12 % gołębi mniej niż pan Kazimierz. Ile gołębi ma każdy z tych panów?

zadanie 2/
Na placu zabaw bawią się dzieci. Połowa z nich gra w piłkę, 10% biega bez celu i krzyczy, 20 % gra w gumę, a reszta, czyli sześcioro dzieci, bawi się w piaskownicy. Ile dzieci jest na placu zabaw?

3

Odpowiedzi

2010-04-14T20:21:26+02:00
X- pan kazimierz
0,88x-pan jan

x+0,88x=47
1,88x=47//:1,88
x=25

0,88*25=22


x-wszystkie
0,5x-gra w piłkę
0,1x-biega i krzyczy
0,2x-gra w gumę
6-bawi się w piaskownicy

0,5x+0,1x+0,2x+6=x
0,8x-x=-6
-0,2x=-6//:(-0,2)
x=30
1 3 1
2010-04-14T20:21:58+02:00
1)x- gołębie pana Kazimierza
x- 0,12x- gołębie pana Jana
x+x+0,88x=47
3x-0,12x=47
2,12x=47 |:2,12
x=22
47-22=25
Pan Kazimierz ma 25 gołębi,a pan Jan 22 gołębie
2)0,10+0,20+6=100|-6
0,30=94
Na placu zabaw bawiło się 30 dzieci
1 1 1
2010-04-14T20:28:20+02:00
Zadanie 2.
x - ilość wszystkich dzieci
½x - dzieci grające w piłke
¹/₁₀ x - dzieci które biegają
⅓ x - dzieci które grają w gumę
6 - pozostałe dzieci

½x + ¹/₁₀ x + ⅓ x + 6 = x / * 10
5x + 1x + 2x + 60 = 10x
8x - 10x = -60
-2x = - 60 /:(-2)
x = 30
Odp.na placu zabaw jest 30 dzieci.

Zadanie 1 w załączniku ;))
1 1 1