Odpowiedzi

2009-11-04T20:59:42+01:00
W ogrodzie robotnicy budowali altanke.Altanka była budowana przez robotników .N targu przekupki sprzedawały warzywa.Warzywa na targu były sprzedawane przez przekupki.Mama 2 godziny czyściła zabrudzony dywan.Dywan przez 2 godziny był czyszczony przez mamę.Dozorca strzeże magazynu hurtowni.Magazyn hurtowni jest strzeżony przez dozorcę.Artysta maluje przepiękny obraz.Przepiekny obraz jest malowany przez artystę.-pozdrawiam
1 5 1
2009-11-04T21:03:20+01:00
Bartek przekonał wychowawcę. str.czynna
Wychowawca został przekonany przez Bartka. str. bierna

Lekarz leczy dzieci. str. czynna
Dzieci są leczone przez lekarza. str. bierna

Marysia myje psa. str. czynna
Pies jest myty przez Marysię. str. bierna

Harcerze uporządkowali plac. str. czynna
Plac został uporządkowany przez harcerzy. str. bierna

Pisarz napisał książkę.. str. czynna
Książka została napisana przez pisarza. str. bierna
1 5 1
2009-11-04T22:36:41+01:00
1.Mama robi ciasto.
Ciasto jest robione przez mamę.
2.Zwiedzam zamek.
Zamek jest zwiedzany przeze mnie.
3.Michał śpiewa piosenkę.
Piosenka jest śpiewana przez Michała.
4.Piszę dziennik.
Dziennik jest pisany przeze mnie.
5.Paulina sprząta pokój.
Pokój jest sprzątany przez Paulinę.
2 4 2