Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T20:18:14+02:00
System obronny Francji stworzony przez Vaubana na przełomie XVII i XVIII wieku służył, mimo ewolucji technik wojennych, przez 200 lat, a jego elementy w znacznej mierze zachowały się do dzisiaj, gdyż zrealizowane przez niego fortyfikacje wyznaczyły w sposób trwały kierunki rozwoju urbanistycznego wielu miast. Dodajmy wreszcie, że jego system fortyfikacji naśladowany był w XVIII wieku w całej Europie, można więc utrzymywać, że wpływ Vaubana do dziś odnaleźć można w większości miast kontynentu.


Plan rozbudowy twierdzy Lille w l.1707-1716
Lille, Musée de l'Hospice Comtesse, photo Frédéric Legoy


Nic zatem dziwnego, że trzechsetną rocznicę śmierci Vaubana celebrowano we Francji z rozmachem: wspominaliśmy w tegorocznych audycjach o niektórych imprezach w ramach tej rocznicy. Ukoronowaniem tych obchodów jest zaś wystawa w nowo otwartym Miasteczku Architektury i Dziedzictwa Narodowego w Paryżu - Cité de l’Architecture et du Patrimoine – które mieści się w zachodnim skrzydle pałacu Chaillot na Trokaderze.