Która z podanych reakcji jest reakcją redoks? Odpowiedź uzasadnij, dokonując
odpowiednich obliczeń stopni utlenienia pierwiastków. Dla reakcji redoks wskaż utleniacz i
reduktor oraz procesy utlniania i redukcji. Pamiętaj o wyrównaniu współczynników
stechiometrycznych.
NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
FeO + C → Fe + CO2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-04-27T15:16:51+02:00
2 reakcja
FeO+C->Fe+CO₂
Fe zmienia stopien utlenienia z +2 na 0 i C zmienia stopien utlenienia z 0 na +4
Fe⁺² +2e=Fe⁰ | *2 redukcja utleniacz
C⁰ -4e=C⁺⁴ utlenianie reduktor

2Fe⁺² +4e=2Fe⁰
C⁰ -4e=C⁺⁴

2FeO +C->2Fe +CO₂1 reakcja nie ponieważ nie występuje zmiana stopnia utlenienia